608 451 471 biuro@gaz-kom.pl

Usługi gazownicze

Oferujemy usługi gazownicze w zakresie:

 • Wymiana wszystkich zaworów starego typu na zawory kulowe,

  (oprócz zaworu głównego),

 • Elektroniczne sprawdzenie nieszczelności i przygotowanie instalacji

  gazowej do polimeryzacji,

 • Czyszczenie instalacji gazem obojętnym (azot),

 • Napełnianie emulsją instalacji poziomych od zaworu do gazomierzy

 • Napełnianie instalacji pionowych do gazomierzy,

 • Napełnianie emulsją instalacji wewnątrz lokali od gazomierza

  do odbiorników gazu

 • Odpowietrzenie każdego miejsca odbioru,

 • Opróżnienie instalacji,

 • Suszenie instalacji,

 • Próba ciśnieniowa,

 • Nagazowanie instalacji,

 • Sprawdzenie szczelności instalacji po nagazowaniu,

 • Sporządzenie protokółu

 • Przeglądy gazowe

 • nowe instalacje gazowe wraz z projektem

 • Projekty instalacji gazowych

 • Nowe instalacje spawane

 • Wymiana instalacji gazowych

 • Wynoszenie zaworów głównych na zewnątrz budynków

  wraz z projektowaniem

 • Przeglądy wraz z usuwaniem drobnych usterek

 • Stałe konserwacje instalacji gazowych

 • Pomiary szczelności

Do wykonywania w/w prac posiadamy specjalistyczny sprzęt.

Gwarantujemy pełną dyspozycyjność oraz rzetelne i terminowe wykonanie prac.
Posiadamy wszelkie uprawnienia do wykonywania prac kominiarskich.