608 451 471 biuro@gaz-kom.pl

Usługi kominiarskie

Wykonujemy pełen zakres usług rzemiosła kominiarskiego, m.in.

 • okresowa kontrola stanu technicznego przewodów i urządzeń kominowych zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994r prawo budowlane (Dz.U nr 6 z 2000r poz 1118 wraz z późniejszymi zmianami)

 • opiniowanie przewodów kominowych do Zakładów Gazownictwa oraz Wydziałów Architektury

 • odbiór techniczny przewodów kominowych w stanie surowym oraz powykonawczym

 • udrożnianie przewodów kominowych

 • uporządkowanie nieprawidłowych podłączeń

 • montaż nasad wiatrochronnych

 • zabezpieczanie przewodów kominowych przed ptakami

 • sprawdzanie przewodów kominowych kamerą TV

 • wykonywanie pomiarów ciągów kominowych

 • montaż stalowych wkładów kwasoodpornych

 • czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7.06.2010 w sprawie ochrony p. pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz 119) oraz rozporządzenia Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 16.08.1999r w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych ( Dz. U. nr 74 poz 836)

 • doradztwo techniczne w zakresie kominów

 • inne usługi kominiarskie

 

Do wykonywania w/w prac posiadamy specjalistyczny sprzęt.

Gwarantujemy pełną dyspozycyjność oraz rzetelne i terminowe wykonanie prac.
Posiadamy wszelkie uprawnienia do wykonywania prac kominiarskich.